ZOZ MSWiA w Krakowie - Przychodnia w Krakowie »

ZOZ MSWiA w Krakowie - Przychodnia w Krakowie

Przychodnia
Adres:

ul. Kronikarza Galla 25

30-053 Kraków (woj.małopolskie)

Telefon:

012-6151734

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Gabinet POZ

Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Poradnia Chirurgiczna

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia Chorób Płuc

Poradnia gruźlicy i chorób płuc

Poradnia Dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia Endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia Gastrologiczna

Poradnia gastrologiczna

Poradnia Ginekologiczna

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia Kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia Laryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia Naczyń Obwodowych

Poradnia chirurgii naczyniowej

Poradnia Neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia Okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia Onkologiczna

Poradnia onkologiczna

Poradnia Ortopedyczna

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia Proktologiczna

Poradnia proktologiczna

Poradnia Rehabilitacyjna w Przychodni w Krakowie

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia Reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia Urologiczna

Poradnia urologiczna

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego

ZOZ MSWiA w Krakowie - Przychodnia w Krakowie należy do ZOZ:
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie

Adres:

ul. Kronikarza Galla 25

30-053 Kraków (woj.małopolskie)

Telefon:

012-6371959

Fax:

012-6151705

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

677-20-75-248

REGON:

350995109