ZOZ MSWiA w Tarnowie - Przychodnia w Tarnowie »

ZOZ MSWiA w Tarnowie - Przychodnia w Tarnowie

Przychodnia
Adres:

ul. Krakowska 32

33-100 Tarnów (woj.małopolskie)

Telefon:

014-6282224

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia Chirurgiczna w Przychodni w Tarnowie

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia Chorób Płuc

Poradnia gruźlicy i chorób płuc

Poradnia Dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia Diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia Ginekologiczna

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia Kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia Laryngologiczna w Przychodni w Tarnowie

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia Neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia Okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia Ortopedyczna

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia Reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia Urazowa w Przychodni w Tarnowie

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia Urologiczna

Poradnia urologiczna

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego

Pracownia Diagnostyki Obrazowej

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia Usprawnienia Leczniczego

Ośrodek rehabilitacji dziennej

ZOZ MSWiA w Tarnowie - Przychodnia w Tarnowie należy do ZOZ:
Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie

Adres:

ul. Kronikarza Galla 25

30-053 Kraków (woj.małopolskie)

Telefon:

012-6371959

Fax:

012-6151705

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

677-20-75-248

REGON:

350995109