EuroMediCare. Szpital Specjalistyczny z Przychodnią »

EuroMediCare. Szpital Specjalistyczny z Przychodnią

Adres:

ul. Pilczycka 144/148

54-144 Wrocław (woj.dolnośląskie)

Telefon:

0713566400

Fax:

0713566402

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

894-281-41-32

REGON:

933040945

Jednostki ZOZ w tym Zakładzie:

Przychodnia Specjalistyczna

Przychodnia
Adres:

ul. Pilczycka 144/148

54-144 Wrocław (woj.dolnośląskie)

Telefon:

071-3532841

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Poradnia chirurgii naczyniowej

Poradnia chirurgii naczyniowej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci

Poradnia chirurgii plastycznej

Poradnia chirurgii plastycznej

Poradnia chirurgii przewodu pokarmowego

Poradnia chirurgii przewodu pokarmowego

Poradnia chirurgii stomatologicznej

Poradnia chirurgii stomatologicznej

Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej

Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia ginekologiczno - położnicza

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia leczenia bólu

Poradnia leczenia bólu

Poradnia lekarza rodzinnego

Poradnia (gabinet) lekarza rodzinnego

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia motoryki i romanometrii

Pracownie inne

Poradnia neurochirurgiczna

Poradnia neurochirurgiczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia onkologiczna

Poradnia onkologiczna

Poradnia ortodontyczna

Poradnia ortodontyczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia profilaktyki chorób piersi

Poradnia profilaktyki chorób piersi

Poradnia proktologiczna

Poradnia proktologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia stomatologiczna

Poradnia urologiczna

Poradnia urologiczna

Szpital Specjalistyczny

Szpital
Adres:

ul. Pilczycka 144/148

54-144 Wrocław (woj.dolnośląskie)

Telefon:

071-3532841

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Blok operacyjny

Blok operacyjny

Izba przyjęć

Izba przyjęć szpitala

Jednodniowy pododdział chirurgii ogólnej

Oddział chirurgiczny ogólny

Jednodniowy pododdział ortopedyczny

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Oddzial chirurgii szczękowo twarzowej

Oddział chirurgii szczękowo-twarzowej

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Oddział chirurgii endoskopowej

Oddział chirurgii przewodu pokarmowego

Oddział chirurgii ogólnej

Oddział chirurgiczny ogólny

Oddział chirurgii onkologicznej

Oddział chirurgii onkologicznej

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział dzienny chemioterapii

Oddział chemioterapii

Oddział gastroenterologiczny

Oddział gastroenterologiczny

Oddział ginekologiczno- położniczy

Oddział ginekologiczno-położniczy

Oddział ortopedyczny

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Oddział urologiczny

Oddział urologiczny

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Pracownia endoskopowa

Pracownia endoskopii

Pracownia RTG

Pracownia diagnostyki obrazowej

Pracownia USG

Pracownia USG