Przychodnia Specjalistyczna »

Przychodnia Specjalistyczna

Przychodnia, Zakład rehabilitacji
Adres:

ul. Kościuszki 15a

67-200 Głogów (woj.dolnośląskie)

Telefon:

076-8373167

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Oddział dzienny psychiatryczny

Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)

Ośrodek rehabilitacji dziennej

Ośrodek rehabilitacji dziennej

Poradnia AIDS

Poradnia AIDS

Poradnia chirurgii dziecięcej

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii stomatologicznej

Poradnia chirurgii stomatologicznej

Poradnia chirurgii urazowo - ortopedycznej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia chorób naczyń

Poradnia chorób naczyń

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia chorób wewnętrznych

Poradnia chorób zakaźnych

Poradnia chorób zakaźnych

Poradnia dermatologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia diabetologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia endokrynologiczna

Poradnia foniatryczna

Poradnia foniatryczna

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia gastroenterologiczna

Poradnia geriatryczna

Poradnia geriatryczna

Poradnia gruźlicy i chorób płuc

Poradnia gruźlicy i chorób płuc

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kardiologiczna

Poradnia kwalifikacji przeciwko wściekliźnie

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Poradnia leczenia jaskry

Poradnia leczenia jaskry

Poradnia leczenia uzależnień

Poradnia leczenia uzależnień

Poradnia leczenia zeza

Poradnia leczenia zeza

Poradnia medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy

Poradnia neurologiczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia okulistyczna

Poradnia okulistyczna dla dzieci

Poradnia okulistyczna dla dzieci

Poradnia onkologiczna w tym gabinet chemioterapii

Poradnia onkologiczna

Poradnia ortodontyczna

Poradnia ortodontyczna

Poradnia osteoporozy

Poradnia osteoporozy

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia otolaryngologiczna

Poradnia porażenia mózgowego

Poradnia rehabilitacji neurologicznej

Poradnia preluksacyjna

Poradnia preluksacyjna

Poradnia proktologiczna

Poradnia proktologiczna

Poradnia protetyki stomatologicznej

Poradnia protetyki stomatologicznej

Poradnia psychoterapii

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia rehabilitacji dla dzieci

Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia rehabilitacyjna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia reumatologiczna

Poradnia terapii uzaleznienia i współuzależnienia od alkoholu

Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu

Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych

Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych

Poradnia urologiczna

Poradnia urologiczna

Poradnia wad postawy

Poradnia wad postawy

Poradnia wenerologiczna

Poradnia wenerologiczna

Poradnia WZW

Poradnia WZW

Poradnia zdrowia psychicznego

Poradnia zdrowia psychicznego

Pracownia densytometrii

Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

Pracownia protetyki stomatologicznej

Pracownia protetyki stomatologicznej

Pracownia RTG zębów

Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

Przychodnia Specjalistyczna należy do ZOZ:
Zespół Opieki Zdrowotnej w Głogowie

Adres:

ul. Kościuszki 15

67-200 Głogów (woj.dolnośląskie)

Telefon:

076-8373211

Fax:

076-8358404

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

693-12-47-303

REGON:

000308784