Przychodnia Specjalistyczna »

Przychodnia Specjalistyczna

Przychodnia
Adres:

ul. B.Chrobrego 10

81-756 Sopot (woj.pomorskie)

Telefon:

058-5558113

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Ambulatorium chirurgiczne

Ambulatorium chirurgiczne

Ambulatorium ogólne

Ambulatorium ogólne

Oddział dzienny chirurgiczny

Oddział chirurgiczny ogólny

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii ogólnej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

Poradnia geriatryczna

Poradnia geriatryczna

Poradnia leczenia uzależnień

Poradnia leczenia uzależnień

Poradnia urologiczna

Poradnia urologiczna

Zespół wyjazdowy ogólny

Zespół wyjazdowy ogólny

Przychodnia Specjalistyczna należy do ZOZ:
SP ZZOZ Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie

Adres:

ul. B.Chrobrego 10

81-756 Sopot (woj.pomorskie)

Telefon:

058-5558101

Fax:

058-5558100

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

585-13-44-104

REGON:

191287660