Szpital-Oddziały »

Szpital-Oddziały

Adres:

ul. Stępińska 19/25

00-739 Warszawa (woj.mazowieckie)

Komórki ZOZ w tej jednostce:

Apteka zakładowa

Apteka zakładowa

Blok operacyjny chirurgii ogólnej

Blok operacyjny

Blok operacyjny chirurgii urazowo-ortopedycznej

Blok operacyjny

Blok operacyjny okulistyczny

Blok operacyjny

Blok operacyjny otolaryngologiczny

Blok operacyjny

Izba przyjęć

Izba przyjęć szpitala

Ośrodek leczenia niewydolności oddechowej

Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej

Pododdział alergologiczny

Oddział alergologiczny

Pododdział chirurgiczny ogólny

Oddział chirurgiczny ogólny

Pododdział chirurgii naczyniowej

Oddział chirurgii naczyniowej

Pododdział chirurgii ogólnej jednego dnia

Oddział chirurgiczny ogólny

Pododdział chirurgii onkologicznej

Oddział chirurgii onkologicznej

Pododdział chirurgii przewodu pokarmowego

Oddział chirurgii przewodu pokarmowego

Pododdział chirurgii urazowo ortopedycznej jednego dnia

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Pododdział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

Pododdział chorób wewnętrznych

Oddział chorób wewnętrznych

Pododdział detoksykacyjnny ( alkoholowy )

Oddział/Ośrodek leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)

Pododdział diabetologiczny

Oddział diabetologiczny

Pododdział dla przewlekle chorych

Oddział dla przewlekle chorych

Pododdział gastroenterologiczny

Oddział gastroenterologiczny

Pododdział gastroenterologii jednego dnia

Oddział gastroenterologiczny

Pododdział geriatryczny

Oddział geriatryczny

Pododdział intensywnego nadzoru kardiologicznego

Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego

Pododdział intensywnego nadzoru kardiologicznego jednego dnia

Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego

Pododdział intensywnej terapii

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Pododdział intensywnej terapii jednego dnia

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Pododdział kardiologiczny

Oddział kardiologiczny

Pododdział leczenia uzależnień

Oddział/Ośrodek leczenia uzależnień

Pododdział leczenia zaburzeń nerwicowych

Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych

Pododdział neurochirurgiczny

Oddział neurochirurgiczny

Pododdział neurologiczny

Oddział neurologiczny

Pododdział neurologii jednego dnia

Oddział neurologiczny

Pododdział okulistyczny

Oddział okulistyczny

Pododdział okulistyczny jednego dnia

Oddział okulistyczny

Pododdział opieki paliatywnej

Oddział medycyny paliatywnej

Pododdział otolaryngologiczny

Oddział otolaryngologiczny

Pododdział otolaryngologiczny jednego dnia

Oddział otolaryngologiczny

Pododdział rehabilitacji kardiologicznej

Oddział rehabilitacji kardiologicznej

Pododdział rehabilitacji narządu ruchu

Oddział rehabilitacji narządu ruchu

Pododdział rehabilitacji neurologicznej

Oddział rehabilitacji neurologicznej

Pododdział rehabilitacyjny

Oddział rehabilitacyjny

Pododdział transplantacji wątroby

Oddział transplantacji wątroby

Szpital-Oddziały należy do ZOZ:
Szpital Czerniakowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Adres:

ul. Stępińska 19/25

00-739 Warszawa (woj.mazowieckie)

Telefon:

022-8411313

Fax:

022-8411313

E-mail:

ZOZ-Mail:

NIP:

521-29-32-455

REGON:

011026815